kap1
 

Lenfödem

 
Lenfödem, lenfatik sistemin düşük volüm (mekanik)yetmezliğine bağlı olarak proteinden zengin sıvının dokular arası boşluklarda birikmesidir. Lenfödem extremitelerde, baş ve boyunda, gövdede, dış genitallerde ve iç organlarda görülebilir

Lenfödem primer veya sekonder olmak üzere iki başlık altında gruplandırılmaktadır. Klinik olarak kronik şişme, lokalize ağrı, atrofik cilt değişiklikleri ve enfeksiyonlarla karakterizedir.

Primer lenfödem, lenfatik sistemin malformasyonu sonucu görülür. Değişik malformasyonlar vardır. Doğuştan lenfödem ise, klinik olarak doğumda ya da yaşamın ilk iki yılında açığa çıkar. Doğuştan lenfödemli hastaların bir alt grubu ailesel paterne sahip olan Milroy hastalığıdır.

Sekonder lenfödem sebepleri ise, kanser (malign lenfödem), operasyon, radyoterapi, travma, enfeksiyon (filariazis, silica tozu), kendi kendine yapılmış (yapay lenfödem), kronik venöz yetmezliktir.

Lenfödem de teşhiş detaylı bir değerlendirme ve fizik muayene ile konulabilmektedir. Klinik belirtiler, kronik şişlik, cilt değişiklikleri ve tekrarlayan enfeksiyonlardır.

Lenfödem Tedavisi
Tedavide amaç, şişliği indirmek ve tekrar oluşmasını önlemeye çalışmaktır. En önemli nokta hasta eğitimidir. Tedavide doğru cilt bakımı, kilo kontrolü ve doğru beslenme önceliktir.
Bununla birlikte manuel lenf drenaj teknikleri, egzersizler, bandajlamalar, kompresyon giysiler gibi uygulamalar bireye yapılan değerlendirmeler sonrasında planlanıp uygulanır.

İlaç ile tedavisi var mı?
Tüm dünyada yapılan çalışmalarda lenfödem tedavisinde ilacın etkin olduğuna dair olumlu sonuçlar bulunamamıştır. Bu nedenle tedavi kılavuzlarında ilaç kullanımı önerilmemektedir.

 
l1